Ogrevanje OŠ Velika Dolina

dOGREVANJE Z LESNO BIOMASO

Tehnični podatki
Potencialni investitor/izvajalec projekta: Lokalna energetska agencija Dolenjska Posavje Bela krajina LEAD, CKŽ 30, 8270 Krško
Lokacija projekta: Osnovna šola Velika Dolina
Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Vrsta energenta: lesna biomasa
Kapaciteta kotlovnice (kW): dva kotla moči 150 kW in 250 KW
Predvidena letna poraba energenta  (t / nm3): 150 t/letno sekancev/500 nm3, 370,000 kWh/letno

 
Pic (1)
12.11.2014

Strokovni posvet

Gozdarski inštitut Slovenije Lea Spodnje Podravje Hrvatske šume Evropsko teritorialno sodelovanje Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina Kmetijsko gozdarski zavod Maribor Regionalna energetska agencija
Naložba v vašo prihodnost

© Copyright 2019 Gozdarski inštitut Slovenije | O piškotkih | Pravna obvestila