Proizvodnja polen

Manj profesionalna gozdno-lesna veriga izdelave polen
 
 
Proces izdelave polen se začne v gozdnem sestoju, in sicer s podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago moči 4 kW. Potem sledi zbiranje in vlačenje lesa do gozdne ceste s prilagojenim gozdarskim traktorjem, kateri ima kompletno gozdarsko nadgradnjo, dvobobenski vgradni vitel (5 t), radijsko krmiljenje in gozdarske verige. Od gozdne ceste do končnega uporabnika prevoz sortimentov okroglega lesa opravi gozdarska transportna kompozicija. Le ta zajema triosni kamion za prevoz okroglega lesa z dvigalom in prikolico. Pri končnem uporabniku  se izdelujejo okroglice z motorno žago moči 6 kW, potem pa cepanice dolžine 1 m, in sicer s standardnim traktorjem in hidravličnim ležečim cepilnikom do 30 t. Po izdelavi cepanic sledi izdelava polen dolžine 33 cm in to s standardnim traktorjem in traktorsko krožno žago.
 

 
V  tabeli so prikazani neposredni materialni stroški proizvodne verige ob predpostavkah povprečne učinkovitosti v osem-urnem delavniku. Iz tabele je razvidno, da skupni stroški znašajo 224,7 €/h, od tega je neposrednih materialnih stroškov 63,3 €/m3.
 
 
Polena 1Polena 2Polena 3
Pic (1)
12.11.2014

Strokovni posvet

Gozdarski inštitut Slovenije Lea Spodnje Podravje Hrvatske šume Evropsko teritorialno sodelovanje Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina Kmetijsko gozdarski zavod Maribor Regionalna energetska agencija
Naložba v vašo prihodnost

© Copyright 2020 Gozdarski inštitut Slovenije | O piškotkih | Pravna obvestila