Register javnih zgradb

Polz300V sklopu projekta BioHeatLocal smo vzpostavili register javnih zgradb, v katerih je možna uporaba lesne biomase, za izbrane regije. Seznam stavb je naveden spodaj, bolj podrobne informacije o stavbah pa lahko najdete v pripetem excel dokumentu.
 
 
REGISTER JAVNIH ZGRADB
Občina Markovci
Osnovna šola Cirkovce
Osnovna šola Ivanjkovci
Osnovna šola Lovrenc na Dravskem Polju
Osnovna šola Ormož
Osnovna šola Zavrč
Vrtec Podgorci
Železniška postaja Pragersko
Vrtec Navihanček, Središče ob Dravi
Osnovna šola in vrtec Sveti Tomaž
Dom krajanov Sveti Tomaž
Center za starejše občane, Ormož
Osnovna šola Velika Nedelja
Vrtec Kidričevo, enota Cirkovce
Občina Dornava
ZUDV dr. Marjana Borštnarja Dornava
Osnovna šola Koprivnica, Krško
Osnovna šola dr. Mihajla Roštoharja Krško
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Dom pri osnovni šoli XIV. divizije Senovo
Osnovna šola Raka
Centralna kotlovnica Koresov breg, Krško
Centralna kotlovnica Golnik, Senovo
Osnovna šola Dolenjske Toplice
Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice
Osnovna šola Dvor pri Žužemberku
Osnovna šola Šmarjeta
Osnovna šola Podzemelj
Otroški vrtec Metlika
 Osnovna šola Globoko
Osnovna šola Artiče
Osnovna šola Pišece
Osnovna šola Velika Dolina
Pic (1)
12.11.2014

Strokovni posvet

Gozdarski inštitut Slovenije Lea Spodnje Podravje Hrvatske šume Evropsko teritorialno sodelovanje Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina Kmetijsko gozdarski zavod Maribor Regionalna energetska agencija
Naložba v vašo prihodnost

© Copyright 2020 Gozdarski inštitut Slovenije | O piškotkih | Pravna obvestila